Refunds & returns

We streven er altijd naar om onze klanten tevreden te stellen met verse bloemen die in goede staat op tijd bezorgd worden.

Versheid & Schade

Onze bloemen worden zo vers mogelijk en veelal in knopvorm verzonden zodat u optimaal en zo lang mogelijk kunt genieten van uw bestelling. Hoewel onze bloemen zorgvuldig worden verpakt om ervoor te zorgen dat ze net zo vers en mooi aankomen als dat ze waren toen ze ons magazijn verlieten, kunnen ze soms (en om redenen buiten onze controle) beschadigd raken tijdens transport. Als u bloemen ontvangt die niet vers lijken of beschadigd zijn, naam dan contact op met onze klantenservice via [email protected] om ons hiervan op de hoogte te stellen.

Als de bloemen niet aan onze eigen hoge eisen voldoen, geven we u de keuze tussen een gratis vervanging op de eerstvolgende beschikbare leverdatum of een terugbetaling. Houd er rekening mee dat u ons binnen 72 uur na ontvangst een foto van de bloemen van slechte kwaliteit of die beschadigd zijn moet e-mailen om in aanmerking te komen voor terugbetaling of vervanging. Als we u een terugbetaling aanbieden dan betalen wij u het volledige bedragen binnen 3 werkdagen terug. Houd er rekening mee dat banken mogelijk 3-5 dagen nodig hebben om het bedrag op uw rekening terug te storten. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten met betrekking tot beschadigde, defecte of verkeerd geleverde goederen.

Niet-levering

Hoewel we alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze bloemen worden bezorgd, kunnen er soms fouten optreden. Als we uw bestelling niet bezorgen (d.w.z. als uw bloemen niet zijn aangekomen op de geplande leverdatum), sturen we u een gratis vervanging toe op de eerstvolgende beschikbare leverdatum, of we betalen u de volledig prijs van uw bestelling binnen 3 werkdagen terug. Houd er rekening mee dat banken mogelijk 3-5 extra dagen nodig hebben om het bedrag op uw rekening terug te storten.

Retouren

Vanwege de bederfelijke aard van ons product vragen we uw begrip voor het niet kunnen accepteren van retourzendingen.

Beschikbaarheid & vervanging van bloemen

Alle bloemenproducten zijn onder voorbehoud beschikbaar. In geval van aanvoerproblemen of als de bloemen die van onze kwekers ontvangen om uw bestelling uit te kunnen voeren niet voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen, behouden we ons het recht voor om naar eigen discretie het product te vervangen door een passend alternatief. Een passend alternatief product is altijd van een vergelijkbare stijl en gelijke (of hogere) waarde en kwaliteit. Als we om welke reden dan ook niet in staat zijn om een passende vervanging aan te bieden die aan uw wensen voldoet, zullen we de kosten van uw volledige bestelling terugbetalen.

Aanbiedingen & promoties

Naar eigen discretie kunnen we van tijd tot tijd producten tegen gereduceerde prijzen aanbieden. Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf het moment dat we ze introduceren tot de einddatum van de aanbieding en ze kunnen niet worden gebruikt voor bestellen die zijn geplaatst voor de ingangsdatum van de aanbieding of na de einddatum van de aanbieding.

In het geval dat een klant een bestelling heeft geplaatst en de prijs van het besteld product vervolgens daalt of korting krijgt als gevolg van een speciale aanbieding, dan prevaleert de prijs van het product op het moment van bestelling.

Omdat onze speciale aanbiedingen afhankelijk zijn van beschikbaarheid, kunnen we de voorwaarden van speciale aanbiedingen op elke moment en zonder voorafgaand kennisgeving wijzigen of intrekken.
We behouden ons ook het recht voor om naar eigen discretie verschillende gepersonaliseerde speciale aanbiedingen en promoties aan te bieden aan individuen en daarom is het alleen mogelijk voor de klant die de gepersonaliseerde aanbieding ontvangt om deze te verzilveren.

Kortingen en tegoeden kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen. Tenzij anders vermeld, staan we slechts één promotiecode toe per bestelling.

Omstandigheden buiten onze controle

Ongunstige weersomstandigheden

Ongunstige weersomstandigheden kunnen de levering van bestellingen op het geplande bezorgmoment verhinderen of onmogelijk maken. Zoals hierboven uiteengezet, is onze aansprakelijkheid jegens u beperkt tot de kosten van de niet-geleverde goederen en de bezorgkosten.

Overmacht

Damasque B.V. is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-levering van een bestelling als de vertraging of het niet kunnen bezorgen het gevolg is van een van de volgende zaken:

  1. overmacht,
  2. het uitbreken van vijandelijkheden, oproer, burgerlijke onrust, terroristische aanslagen,
  3. de handeling van een regering of autoriteit (inclusief de weigering of intrekking van een vergunning of toestemming),
  4. brand, explosie, overstroming, mist of slecht weer,
  5. stroomstoring, storing van telecommunicatielijnen, storing of uitval van fabriek, machines of voertuigen,
  6. in gebreke blijven van leveranciers, onderaannemers of leveringspartners,
  7. diefstal, opzettelijke schade, staking, uitsluiting of industriële actie van welke aard dan ook, en
  8. enige andere oorzaak of omstandigheid buiten de redelijke controle van Damasque.

Algemeen

We behouden ons het recht om de algemene voorwaarden waar u toegang tot krijgt op de Damasque website, op elk gewenst moment aan te vullen of te wijzigen. We zullen eventuele wijzigingen op de Damasque website plaatsen en het is uw verantwoordelijkheid als klant om de algemene voorwaarden te lezen tijdens elk bezoek op onze website. Wijzigingen gaan vijf (5) uur na het plaatsen van kracht en alle daaropvolgende transacties tussen ons en u zijn onderworpen aan de nieuwe algemene voorwaarden.

Bovendien behouden we ons het recht voor om de toegang tot de Damasque website om welke reden dan ook op elk moment op te schorten, te beperken of te beëindigen. We zullen proberen de frequentie en duur van een dergelijke opschorting zoveel mogelijk te beperken en u op de hoogte te stellen wanneer dit gevolgen heeft voor een lopend abonnement.

De algemene voorwaarden worden geacht alle andere kennisgevingen, beleidsregels, disclaimers en andere voorwaarden op de Damasque website te omvatten, zodat in het geval van een conflict deze algemene voorwaarden zullen prevaleren. Als een van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Een persoon die geen partij is bij de overeenkomst tussen u en ons, heeft geen rechten om de algemene voorwaarden af te dwingen. Met betrekking tot frauduleuze voorstelling van zaken, vervangt deze overeenkomst (inclusief alle documenten en instrumenten waarnaar hierin wordt verwezen) alle eerdere verklaringen, regelingen, afspraken en overeenkomsten tussen u en ons (schriftelijk of mondeling). Uw aankoop wordt geacht in Nederland te hebben plaatsgevonden.

Deze algemene voorwaarden worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht en beide partijen stemmen in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van het Nederlands recht.

Adres:
Damasque B.V.
Rietwijkeroordweg 28
1432 JE Aalsmeer
Nederland